การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม พ.ศ. 2565

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ภายใต้การบริหารงานของ ผู้อำนวยการ นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่  70 ปีการศึกษา  2565  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ระหว่าง วันที่ 23 – 25 ธันวาคม พ.ศ. 2565 สรุปรางวัล  ระดับเหรียญทอง 35 รายการ  ระดับเหรียญเงิน 18 รายการ ระดับเหรียญทองแดง 9 รายการ เข้าร่วม 5 รายการ และเป็นตัวแทนแข่งขันระดับชาติ  ภาคกลางและภาคตะวันออก 9 รายการ การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1- ม.3, การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3, การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3, การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6, การแข่งขันซอด้วง ม.4-ม.6, การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3, การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3, การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3, การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6

รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไปฯ คลิก !