ประกาศโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ (ดูแลระบบน้ำ สระว่ายน้ำ) จากเงินนอกงบประมาณปี ๒๕๖๖

รายละเอียดประกาศ รับสมัครคัดเลือกฯ คลิก ! ใบสมัครคัดเลือก คลิก !