พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันพฤหัสบดีที่ 28  กันยายน พ.ศ. 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย  นางสาวจารุณี สอนใจ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์