พิธีมอบเกียรติคุณบัตรและของที่ระลึก แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2566

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566 นายอรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ครูสุชญา  เกียรติโกมล ผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติคุณบัตรและของที่ระลึก แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2566 ของหน่วยงานในพื้นที่และในความอุปถัมภ์ของวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก