ลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะผู้บริหาร ผู้แทนคณะครู นักเรียน และสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมถวายแจกันดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗๑ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง