ประกาศโรงเรียน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักโภชนาการ จากเงินนอกงบประมาณปี ๒๕๖๕

รายละเอียดประกาศ คลิก !