พิธีเชิดชูเกียรติ โครงการ “กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้” และพิธีมอบกระดาษเพื่อการศึกษาแก่โรงเรียนสอนคนตาบอด

วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 นางอาริยาพัชร์  ฤกษ์สมบูรณ์ดี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เข้าร่วมพิธีเชิดชูเกียรติ โครงการ “กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้” และพิธีมอบกระดาษเพื่อการศึกษาแก่โรงเรียนสอนคนตาบอด โดยทางโรงเรียนได้รับมอบโล่เกียรติยศ ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ กิจกรรม “กล่องพี่เพื่อน้อง” ภายใต้โครงการกล่องยูเอชที รีไซเคิลได้ ณ  ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม