ขั้นตอนการรายงานตัว เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.๑ คลิก ! รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.๔ คลิก !