ร่วมกิจกรรมเด็กดีวีสตาร์ ในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยด้านศาสนา ณ วัดบางปลา

งานชุมชนสัมพันธ์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  นำเด็กชายอาริยะชัย  เจริญชาศรี ป.5 (บ้าน 1) ตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเด็กดีวีสตาร์ ในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยด้านศาสนา  เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566  ณ  วัดบางปลา อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม