การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1- ม. 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

โรงเรียน  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ภายใต้การบริหารของ  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน เด็กชายคมม์พีระภัทร  ทรงชุ่ม,  เด็กชายณราเมศ  หาระสาร,  เด็กชายต้นข้าว  ชื่นฟัก,  เด็กชายธัช  พรหมรัตน์,  เด็กชายธีธัช  มากวงศ์  และเด็กชายสรณ์ธรรมธน  นิลสุวรรณ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ   การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1 – ม. 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่  70  ปีการศึกษา  2565  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม  และเป็นตัวแทนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ  ภาคกลางและภาคตะวันออก  จังหวัดราชบุรี  ผู้ฝึกซ้อม  ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ,  นายณปภา  ศรีเพชร และนางนริศร  กรุงกาญจนา