การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1- ม. 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

โรงเรียน  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ภายใต้การบริหารของ  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน เด็กชายจิรเมธ  วัฒนอักษรศักดิ์,  นายนิติธร  รัตนพันธุ์  และเด็กชายเดชาวัต  ยอดบุญนอก ได้รับรางวัลชนะเลิศ   การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ  ม.1 –ม. 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา  2565  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม  และเป็นตัวแทนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ภาคกลางและภาคตะวันออก  จังหวัดราชบุรี  ผู้ฝึกซ้อม  นางปริณดา  กลิ่นถือศีล และนางวิไลวรรณ  อนันรัตน์