ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้รับรางรางวัลในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ระหว่าง วันที่ 23 – 25 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สรุปการแข่งขันของเขตพื้นที่ สพม.นครปฐม คลิก !