การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

โรงเรียน  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ภายใต้การบริหารของ  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน เด็กชายดนัยณัฏฐ์  เติมกิจวาณิชย์  และเด็กชายธนภัทร  เสียงชอบ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 – ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่  70  ปีการศึกษา  2565  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม  และเป็นตัวแทนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก  จังหวัดราชบุรี  ผู้ฝึกซ้อม  นางสาวพอรู้ง  แสงนวล  และนางสาวช่อดาว  หอมหวล