ประกาศโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล , พนักงานบริการ(ช่างทั่วไป) จากเงินนอกงบประมาณปี ๒๕๖๖

รายละเอียดประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว คลิก ! ใบสมัครตำแหน่งพนักงานสำนักงานกลุ่มบริหารฯ คลิก !