การประชุมผู้ปกครอง (ออนไลน์) ผ่านแอปพลิเคชั่น google meet และถ่ายทอดการประชุมผ่าน Face book Live ทางเพจ King’s College

วันพุธที่  27  ตุลาคม  พ.ศ.  2564 นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประชุมผู้ปกครอง (ออนไลน์) ผ่านแอปพลิเคชั่น google  meet และถ่ายทอดการประชุมผ่าน Face book Live ทางเพจ  King’s College เพื่อชี้แจ้งและทำความเข้าใจในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์