ประกาศโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ,นักจัดการทั่วไป,พนักงานบริการ(ช่างทั่วไป),พนักงานบริการ(คนสวน),พนักงานบริการ(พนักงานทำความสะอาด) จากเงินนอกงบประมาณปี ๒๕๖๕

รายละเอียดประกาศ คลิก!