ประกาศโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน จากเงินงบประมาณปี ๒๕๖๕

รายละเอียดประกาศ คลิก!