ประกาศโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ (ทำความสะอาดทั่วไป) และพนักงานบริการ (ซักรีด) จากเงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๖

รายละเอียดประกาศฯ คลิก