พิธีแสดงมุทิตาจิต ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2565 “กตเวทิตาจิต ราชวิทย์ผลัดใบให้ห่วงหา”

วันอังคารที่  27  กันยายน พ.ศ. 2565 คณะกรรมการนักเรียน  (รุ่น 54)  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต ครูผู้เกษียณอายุราชการ  ประจำปีการศึกษา 2565 “กตเวทิตาจิต  ราชวิทย์ผลัดใบให้ห่วงหา” เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อ ครูอารียา แสงคำ และ ครูวรพจน์ ณ พัทลุง ที่ได้บ่มเพาะสั่งสอนศิษย์มาตลอดอายุราชการ โดย นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี  ณ  หอประชุม  อาคาร  50 ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !