ร่วมงาน “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

วันอังคารที่  ๒๗ กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยครูเกษียณอายุราชการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕ เข้าร่วมงาน “วันวานที่พาเพียร  สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”  เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการบุคลากรหน่วยงานในพื้นที่ และในความอุปถัมภ์ของ วัดไร่ขิง  พระอารามหลวง  ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๖๕  ณ  วัดไร่ขิง  พระอารามหลวง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม