จิตอาสา ณ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2566 คณะครูและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อส่งเสริมให้มีจิตสำนึกในการเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมความสามัคคี และมีจิตสาธารณะร่วมกัน ทางชมรมราชวิทย์จิตอาสา ได้ร่วมกับโครงการทำดีให้น้องดูให้แม่เห็น เพื่อพ่อหลวง ร.9 ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยการนำสิ่งของไปบริจาคให้กับน้องๆ และร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียนโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก