ร่วมพิธีในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานน้ำสรง ผ้าไตร เครื่องสักการะ และไทยธรรมพระราชทาน ถวายแด่ พระธรรมวชิรานุวัตร (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศล อายุวัฒนมงคล ๖๘ ปี

วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานน้ำสรง  ผ้าไตร เครื่องสักการะ และไทยธรรมพระราชทาน ถวายแด่ พระธรรมวชิรานุวัตร (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศล อายุวัฒนมงคล ๖๘ ปี ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !