พิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง และมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 27  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง และมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง ประจำปีการศึกษา 2565  โดย นายเวชสิทธิ  สุขมาก อดีตนายกสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  รุ่น  4) เป็นประธานในพิธี ณ  หอประชุมโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์