การแข่งขันว่ายน้ำเยาวชน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำนักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียน จำนวน  11 คน  เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำเยาวชน  เมื่อวันอาทิตย์ที่  27  มีนาคม   พ.ศ.  2565 นำโดย นายอรรฐพนธ์   ศรีโพธิ์ ผู้จัดการทีม นายวรพจน์  ณ พัทลุง ผู้ฝึกสอน  นายสุทธิพงษ์  นิ่มนวล และนายนัสรีย์  ตามาต  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน

ผลการแข่งขัน เด็กชายภีรภูมิ  แต้มรุ่งเรือง นักเรียนชั้น ม.1 (บ้าน 3)  ได้ถ้วยรางวัลที่ 5 และ 5 เหรียญทองแดง  เด็กชายธรรศ  พิมพ์ทอง นักเรียนชั้น ป.5 (บ้าน 3)  ได้ถ้วยรางวัลที่ 6 และ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1  เหรียญทองแดง      เด็กชายนันทชาติ  เย็นเอง  นักเรียนชั้น ป.5 (บ้าน 4)  ได้รับ 1 เหรียญทองแดง  เด็กชายณัฐนนท์  ศรีแถลง  นักเรียนชั้น  ป.5  (บ้าน 2)  ได้รับ 1 เหรียญทองแดง  ณ  สระว่ายน้ำ  V-Pool  อำเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก