การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันศุกร์ที่ 27  มกราคม พ.ศ. 2566  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียน  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  และคณะผู้บริหาร ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับฟังคำชี้แจ้งถึงรายละเอียดในการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ณ  หอประชุม  อาคาร 50 ปี  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์