ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการ ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม

วันศุกร์ที่  26  สิงหาคม  พ.ศ.  เวลา 13.00 น. นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการของโรงเรียนศรัทธาสมุทร ณ ห้องประชุมทองอุไร 3 โรงเรียนศรัทธาสมุทร ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !