การแข่งขันว่ายน้ำ ในรายการปิดแมตซ์ ประจำปี 2564

             วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.  2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  นำนักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ ในรายการปิดแมตซ์  ประจำปี 2564 จำนวน 10 คน ผลการแข่งขันได้รับรางวัล ถ้วยบุคคล 4 ใบ เหรียญทอง  5  เหรียญ  เหรียญเงิน 8  เหรียญ ทองแดง  10 เหรียญ รวม 23  เหรียญ  ได้คะแนนรวม  อยู่ลำดับที่ 6 นำโดย  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ผู้จัดการทีม นายวรพจน์  ณ พัทลุง ผู้ฝึกสอน  นายสุทธิพงษ์  นิ่มนวล และนายเขมินทร์  รอบจังหวัด  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน

          ถ้วยรางวัลบุคคลดังนี้  นายอติชาต  นุ่นพรม ม.4/3  บ้าน 4  ได้รับถ้วยชนะเลิศที่ 3 นายชวัลวิทย์  ปลื้มจิตต์  ม.4/2 บ้าน 4  ได้รับถ้วยชนะเลิศที่ 6  เด็กชายอภิวิชญ์  อุบล  ม.1/4 บ้าน 3 ได้รับถ้วยชนะเลิศที่ 7 และเด็กชายธรรศ  พิมพ์ทอง ป.5/2 บ้าน 3 ได้รับถ้วยชนะเลิศที่ 8 ณ สระว่ายน้ำบ้านกล้วย ( ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา)  กรุงเทพมหานคร