ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ และร่วมแสดงความยินดี นางสาวจารุณี สอนใจ เนื่องในโอกาสย้ายดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์