ต้อนรับ นางสาวสำรวย สันทอง เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม  พ.ศ.  2566  นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วย นางนริศร  กรุงกาญจนา หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียน ร่วมต้อนรับ นางสาวสำรวย  สันทอง เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์