การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 และศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการ

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  2566  และศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการ ระหว่างวันที่  26 – 28  สิงหาคม  2565 ณ  โรงเรียนศรัทธาสมุทร  และโรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา  ตำบลลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม โดย นายอรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม  ณ  โรงแรมริเวอร์ตัน  อัมพวา  ตำบลลาดใหญ่   อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !