คณะผู้บริหาร ให้กำลังใจนักกีฬารักบี้ฟุตบอล โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ตัวแทน เขต 7 นครปฐม) ร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์”

วันอังคารที่  26 กรกฎาคม  พ.ศ.  2565 นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้กำลังใจนักกีฬารักบี้ฟุตบอล โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ตัวแทน เขต 7 นครปฐม) ก่อนเดินทางไปทำการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” ณ สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนประภัสสรรังสิต จังหวัดพัทลุง