การแข่งขันรักบี้ Friendly Match ระหว่างทีม โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทีม Oldham Juniors Rugby จากประเทศสิงคโปร์

นักกีฬารักบี้ฟุตบอลโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทำการแข่งขันรักบี้ Friendly Match ระหว่างทีม โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทีม Oldham Juniors Rugby จากประเทศสิงคโปร์  วันที่ 21 มิถุนายน และวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ สนามรักบี้โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์