การเสวนาเพื่อติดตามและรับฟังข้อมูล ด้านการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

วันอังคารที่  26  เมษายน  พ.ศ.  2565 นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เข้าร่วมการเสวนาเพื่อติดตามและรับฟังข้อมูล ด้านการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  จัดโดย  คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา  ณ  หอประชุมพระราชวิสุทธิเมธี  โรงเรียนวิสุทธรังษี  จังหวัดกาญจนบุรี