ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ) คุณแม่สมจิตต์ คล้ายคลึง

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2566  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล  มอบหมายให้ นายสุทธิพงษ์  นิ่มนวล  ครูหอบ้าน 2 นำนักเรียนกองเกียรติยศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 40 คน  ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ  (กรณีพิเศษ)  คุณแม่สมจิตต์ คล้ายคลึง มารดา ของ พล.ต.ท.กรไชย  คล้ายคลึง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (รุ่น 15) ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร