การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่  26  มกราคม  พ.ศ. 2567  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำนักเรียนซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียน (ท่าจีนก้าวหน้า) เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนวัดท่าพูด  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

ผลการแข่งขัน  ดังนี้
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4 – ป.6  ระดับเหรียญทอง
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
1. เด็กชายรชกฤช  สิงหวรรณกุล ป.5/4 บ้าน 2
2. เด็กชายอิทธิพล. พงษ์สว่าง ป.5/4 บ้าน 2
4. เด็กชายสุพศิน  น้อมสมทรัพย์ ป.5/4 บ้าน 2

ครูผู้ฝึกซ้อม  นางสาวพรชลิตา  สุริโย
นางสาวนิภาพร  แสงประทุม