การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่  26  มกราคม  พ.ศ. 2567  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำนักเรียนซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียน (ท่าจีนก้าวหน้า) เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

ผลการแข่งขัน  ดังนี้
การแข่งขันประติมากรรม ป.4 – ป.6  ระดับเหรียญเงิน
นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
1. เด็กชายธนโชติ  โคกสีนอก ป.6/4  บ้าน 4
2. เด็กชายนนทราช  อัศวบริสุทธิกุล ป.6/4  บ้าน 4
3. เด็กชายคุณานนท์  ชูทอง ป.5/2 บ้าน 3

ครูผู้ฝึกซ้อม  นางสาวจตุพร  ปทุมารักษ์ และนางสาวสุริวิภา  สุปัญญาพงศ์