การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๖  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะครู และนักเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี รายการแข่งขัน การประกวดเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.๑ – ป.๖  นักเรียนที่เข้าแข่งขัน  เด็กชายชนนน   อินนาดอน  ป.๕ บ้าน ๔ (ผู้แข่งขัน) นายธนโชติ หลีล้วน ม.๖ (บ้าน ๔) ตีกลอง และเด็กชายธนกฤต  หลีล้วน ม.๑ (บ้าน ๔)  ตีฉิ่ง ณ  โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)  จังหวัดราชบุรี ครูผู้ฝึกซ้อม ว่าที่ร้อยตรีจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ