กิจกรรมตอบปัญหาธรรมทางก้าวหน้า รอบระดับจังหวัด

วันเสาร์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นศูนย์สอบธรรมทางก้าวหน้า รอบระดับจังหวัด มีนักเรียนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสอบ จำนวน ๕๘ คน โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษา จำนวน ๑๖ คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๓๘ คน และนักเรียนจากโรงเรียนพรรณวดี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมสอบ โดยทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชมรมพุทธศาสตร์สากล นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล จัดสอบให้แก่นักเรียนในครั้งนี้ ณ ศูนย์สอบ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์