ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมกับกลุ่มปฐมภูมิและองค์รวมโรงพยาบาลสามพราน  จัดฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก  ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 136 คน ณ หอประชุมโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และยังมีนักเรียนบางส่วนที่ป่วยไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ซึ่งนักเรียนสามารถรับวัคซีนเพิ่มเติมได้ที่
งานอนามัยโรงเรียน