วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ที่  25 พฤศจิกายน พ.ศ.  2565  ผู้แทนคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เข้าวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565) และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริจัดตั้งเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์  ณ  พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา  ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร