งานแสดงมุทิตาจิต “อาจาริยกษิณาลัย” กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันที่จันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566 นายอรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และครูสุชญา  เกียรติโกมล ผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิต “อาจาริยกษิณาลัย” กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยมกรุงเทพมหานคร