การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่  2๕  มกราคม  พ.ศ. 2567  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำนักเรียนซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียน (ท่าจีนก้าวหน้า) เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

ผลการแข่งขันดังนี้
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4 – ป.6  ระดับเหรียญเงิน
นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

๑. เด็กชายจรณินคศ์  ยงเยื้องพันธ์  ป.6/1  บ้าน 3
๒.เด็กชายชลกร  ไทยภักดี ป.6/1  บ้าน 4
๓. เด็กชายอธิคม  จงมั่งคั่ง  ป.6/4  บ้าน 4

ครูผู้ฝึกซ้อม  นางสาวปราณี  แซ่ลิ้ม และ นางมณทิชา  สุพรรณคำ