การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี

วันพุธที่ ๒๕ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียน  กลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา  ๒๕๖๕  ภาคกลางและภาคตะวันออก  จังหวัดราชบุรี  รายการแข่งขัน การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์  (เอแม็ท) ป.๑ – ป.๖  ณ โรงเรียนอนุบาลปากท่อ  จังหวัดราชบุรี