การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี

วันพุธที่ ๒๕ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะครู และนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา  ๒๕๖๕  ภาคกลางและภาคตะวันออก  จังหวัดราชบุรี รายการแข่งขัน การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม. ๑ – ม.๓ ณ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์   จังหวัดราชบุรี