การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564

          เมื่อวันที่  24 – 26  ธันวาคม  พ.ศ.  2564  นักรักบี้ฟุตบอล โรงเรียน ภ.ป.ร.  ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วม  “การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย”  ประจำปี  2564   โดยผลการแข่งขัน  ชนะเลิศ
รุ่นอายุ  14  ปี  ชนะเลิศ  รุ่นอายุ  16  ปี  (ครองแชมป์ร่วม)  และอันดับที่  3  รุ่นโรงเรียน

         ในการนี้  เด็กชายณฐกร  บุญเปี่ยม  นักรักบี้ฟุตบอล รุ่นอายุ 14 ปี และ นายปภังกร  พิกุลแย้ม นักรักบี้ฟุตบอล
รุ่นอายุ 16 ปี ได้รับรางวัล Sportmanship Award ณ  สนามศุภชลาศัย   สนามกีฬาแห่งชาติ