ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันเสาร์ที่ ๒๔ ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  เข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดย ดร.ธีร์  ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานในพิธี  ณ  โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา