นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่น 26 มอบรายได้จากการจัดการแข่งขัน “ฟุตบอลสามัคคี“ (ครั้งที่ 14) ให้กับทางโรงเรียน เพื่อใช้ในการปรับปรุงสนามรักบี้โรงเรียนฯ

วันศุกร์ที่  24  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2566 นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่น  26 มอบรายได้จากการจัดการแข่งขัน “ฟุตบอลสามัคคี“ (ครั้งที่ 14) เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงสนามรักบี้โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดย  นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นผู้รับมอบ ทางคณะผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ต้องขอขอบพระคุณในการสนับสนุน ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง