กำหนดการบรรพชาสามเณรเพื่ออุทิศ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์ ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

กำหนดการบรรพชาสามเณรฯ คลิก !