พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่  24  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2565  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์      จัดพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”  ประจำปี  2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  (รัชกาลที่  6)  “พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย”  ซึ่งตรงกับวันที่ 25  พฤศจิกายน  ของทุกปี  โดย  นายจตุเมธ  ชิดสูงเนิน รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นประธานในพิธี  ณ  ลานกิจกรรมหน้าเสาธงโรงเรียน

รูปภาพเพิ่มเติม !