ร่วมงานบำนาญราชวิทยาลัย “ราชวิทย์จิตใจสามัคคี Esprit de Corps ปีที่ ๗๐”

วันเสาร์ที่  ๒๔ กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ ผู้แทนคณะครู  และคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา  และสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เข้าร่วมงานบำนาญราชวิทยาลัย   “ราชวิทย์จิตใจสามัคคี   Esprit  de  Corps  ปีที่  ๗๐” ณ  โรงแรมรอยัล  รัตนโกสินทร์  กรุงเทพมหานคร